Welcome to Svalbardseminaret 2020

Polar bear on the sea ice north of Svalbard. Photo: Frank Eggenfeller/UNIS.

Top image: Polar bear on the sea ice north of Svalbard. Photo: Frank Eggenfellner/UNIS.

The annual seminar series Svalbardseminaret starts on Wednesday 15 January and runs twice a week until 28 January.

10 January 2020

The annual happening Svalbardseminaret (the Svalbard Seminar Series) is organized by UNIS in collaboration with the Norwegian Polar Institute and the Governor of Svalbard, and offers lectures in polar history, research, and search and rescue in the Arctic.

The 2020 seminar series starts Wednesday 15 January (note the day), otherwise the seminars are held Tuesdays and Thursdays from 16 January until 28 January (19:00-21:00). See full programme below. The venue is Møysalen at UNIS, Svalbard Science Centre.

The seminar series is free of charge and open to everyone. No pre-registration is necessary.

All lectures are in Norwegian.

Program

(last ned hele programmet som PDF her)

Onsdag 15. januar (NB! Merk dag):

Hva vi har lært om isbjørnen på Svalbard?

v/ seniorforsker Jon Aars, Norsk Polarinstitutt
Norsk polarinstitutt har fanget og merket isbjørn på Svalbard hver vår siden 1987. Her fortelles det om hva isbjørnstudiene har lært oss om isbjørnenes økologi. Det vil fokuseres på hva data fra satellitthalsbånd og dataloggere festet til øremerke har tilført av kunnskap.

 

Torsdag 16. januar:

Rom for Norge – Hvordan er romvirksomhet bra for Svalbard?

v/ fagdirektør Bo Andersen, Norsk Romsenter
Romvirksomhet har en stor og økende betydning for Norge. Norge er liten i befolkning, men svært stort i areal og er det land der folkene bor nærmest en pol. Dette gir utfordringer med avstander, vær og mørke. Disse forholdene er dratt til det ekstreme her på Svalbard. Hvilken nytte har vi av å bruke rommet her på kanten av sivilisasjonen og hva gjør det direkte for oss i Longyearbyen?


Opprydningen i Sveagruva – Fra gruveby til museum?

v/ kulturminnerådgiver Lise Loktu, Sysselmannen på Svalbard
I forbindelse med opprydding etter gruvevirksomheten i Sveagruva og Lunckefjell, har det vært gjennomført en storstilt kartlegging av kulturminner i området. Sysselmannen har i samarbeid med Svalbard museum gjort et omfattende dokumentasjonsarbeid av de sporene som ligger igjen etter 100 års gruvehistorie. I tillegg har Stor Norske og NIKU dokumentert hele samfunnet ved bruk av laserskanning. I dette foredraget får du smakebiter fra resultantene. For hva er det egentlig som kommer til å stå igjen i Svea?

 

Tirsdag 21. januar:

Eksplosjonen

v/Peter Brugmans, avdelingsdirektør ved Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Om ettermiddagen lørdag 3. januar 1920 løp det inn et il-telegram til Store Norskes hovedkontor i Kristiania. Telegrammet meddelte kort at det et halvt døgn tidligere hadde inntruffet en gruveeksplosjon i Gruve 1, som trolig hadde berøvet 26 mann livet. I dette foredraget tar Peter Brugmans for seg den største gruveulykken i Store Norskes historie. Han forteller om hva som skjedde, om redningsarbeidet og tiden etter ulykken. Han kaster også lys over årsaken til eksplosjonen.

 

Lyden av Svalbard

v/ seniorrådgiver Stein Ø. Nilsen, Norsk Polarinstitutt og Tone Malm
Hvert år kommer titusenvis av fugler tilbake til Svalbard fra sine overvintringsplasser lengre sør. Bli bedre kjent med stemmene og lydene som fyller Svalbardnaturen og gir liv til landskapet i noen hektiske sommermåneder. Norsk Polarinstitutt har startet arbeidet med å utforme et lydarkiv for å bevare Svalbardlydene for fremtiden.

 

Torsdag 23. januar:

Svalbard-omstilling og storpolitikk

v/professor Torbjørn Pedersen, Nord universitet
Hvorfor norsk tilstedeværelse er så viktig — samt hvorfor det er så vanskelig å finne nye aktiviteter og næringer som passer med norsk Svalbard-politikk. Forhåpentligvis oppklarende for de som sliter med å forstå de skrevne så vel som uskrevne rammene for næringsliv på øygruppen.

 

Pomorene på Svalbard

v/rådgiver Anastasia Gorter, Svalbard museum
Pomorene etterlot seg mange kulturminner på Svalbard. Det er registrert rester etter 70-80 russiske fangststasjoner, godt spredt over hele øygruppen. Hvem var så disse fangstfolkene og hvorfra kom de? Hva forteller eksisterende skriftlige kilder og folklore oss om pomorenes fangst på Svalbard og de registrerte kulturminnene der.

 

Tirsdag 28. januar:

SAR (søk og redning) på Svalbard

v/overbetjent Ole Jakob Malmo, Sysselmannen
Sysselmannen har, som politimyndighet på Svalbard, ansvar for å organisere og lede den lokale redningsinnsatsen på øygruppa. Med lang avstand til nærmeste bistand på fastlandet, er det viktig at SAR-beredskapen og kompetansen på de som utøver denne tjenesten har en høy standard. Sysselmannen har stort fokus på denne tjenesten, noe som forklarer de store ressursene og den høye øvingsaktiviteten. I dette foredraget får vi en innsikt i redningsarbeidet og eksempler fra tidligere redningsaksjoner.

 

Sikkerhet på tur

v/ HMS-direktør Fred Skancke Hansen, UNIS
Svalbardnaturen byr på spektakulære opplevelser og spesielle sikkerhetsutfordringer. Vi må i tillegg forholde oss til raske endinger i naturmiljøet som følge av endrede klimatiske forhold. Gode kunnskaper og holdninger, samt riktig utstyr er derfor avgjørende for at turen skal kunne gjennomføres på en trygg og god måte. Seminaret vil forsøke å gi en oversikt og introduksjon til hvordan vi kan forholde oss til de viktigste faremomentene knyttet til turer i Svalbardnaturen, samt presentere utstyr som anses som nødvendig for å ta vare på seg selv og andre.

 

 

 

Outreach