Utlysning: Jan Christensens legat

Husk søknadsfrist 20. april 2024

AG-340 excursion. Photo: Aga Nowak/UNIS.

The scholarship is for Norwegian students/researchers only.

Jan Christensens legat til fremme av studier og forskning ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), har til utdeling et antall stipender til norske studenter og forskere ved UNIS. Formålet med legatet er å gi økonomisk støtte til norske studenter på master- og ph.d.-nivå som er innvilget opptak ved UNIS, samt norske forskere tilsatt i fulltidsstillinger eller II-er stillinger (20 %) ved UNIS. Vedlagt finner dere retningslinjene til legatet samt utlysningen for 2024. 

I 2023 tildelte legatet totalt 657 336 kroner fordelt på 13 søknader. Det varierte fra 5250 (støtte til merutgifter bolig) til 150 000 kroner (vitenskapelig utstyr)  til enkeltsøknader.

Søknadsfristen er 20. april 2024 og her er link til søknadsskjema.

Se retningslinjer og informasjon om legatet her.

Press releases Student life