Svalbardseminaret 2024

The annual seminar series Svalbardseminaret starts on Tuesday 16 January and runs twice a week until 30 January. Note that all lectures are only given in Norwegian.

Svalbardseminaret 2024 vil foregå i Møysalen på UNIS i perioden 16. – 30. januar. Seminarkvelder er tirsdager og torsdager.

Det årlige Svalbardseminaret arrangeres av UNIS i samarbeid med Norsk Polarinstitutt og Sysselmesteren på Svalbard, og tilbyr foredrag innen Svalbard-relevante tema. Seminaret har vært arrangert årlig siden 1996.

Alle foredrag foregår på norsk. Foredragsstart er kl. 19:00 og kl. 20:00, unntatt åpningskvelden hvor det kun er ett foredrag. Det er satt av 45 minutter til hvert foredrag. Kaffe, te og kake serveres i pausen. Arrangementet er gratis.

Det er plass til max. 140 personer i Møysalen. Ved flere besøkende vil vi sette opp streaming i kantina.

Program

Tirsdag 16.januar

Kl 19:00 Svalbardreinen
— en nøkkelart på en tundra i endring

Med Åshild Ø. Pedersen

Om foredraget

På Svalbard går oppvarmingen fire ganger raskere enn ellers på kloden. Hva skjer med svalbardreinen og hvordan samhandler den med de andre artene på en tundra der klimaendringene slår ned i et urovekkende høyt tempo? Forsker Åshild Ønvik Pedersen ved Norsk Polarinstitutt forteller om svalbardreinens ståsted og deler glimt av forskerne hverdag i jakten på mer kunnskap om reinen og tundraøkosystemet.

Webinar number: 2742 365 1688

Webinar password: U7kADWZtQ32 (87523998 from video systems)

Torsdag 18. januar

Spisshus

kl. 19:00 Avfallshåndtering på Svalbard

Haakon Braathu – Longyearbyen Lokalstyre

Om foredraget

Avfallshåndtering på Svalbard og andre mindre bosetninger, er en utfordrende oppgave på grunn av de ekstreme klimatiske forholdene og den sårbare arktiske naturen.

Regelverket avviker fra fastlandet samtidig som vi har målsetning om at avfallshåndteringen i Longyearbyen, i et miljø- og ressursperspektiv, skal være minst like god som på fastlandet.

Hovedoppgavene til LL Renovasjon og innbyggernes ansvar for å kildesortere avfall i Longyearbyen.

  • Hvorfor kildesortere?
  • Moderne avfallshåndtering og sirkulær økonomi
  • Dypdykk i avfall – hva består restavfallet fra husholdningene av.
  • Utfordringer og målsetninger for avfallshåndtering i Longyearbyen

Webinar number: 2741 457 6706

kl. 20:00 COAT, behind the Scenes. En feltteknikers hverdag

Stein Tore Pedersen - Norsk Polarinstitutt

Om foredraget

Norsk Polarinstitutt overvåker Svalbards natur. Hva betyr egentlig det? Hva skjer bak alle tallene og rapportene? Stein Tore tar dere med på en tur gjennom de siste årenes feltarbeid og hva dette innebærer av glede, kulde, forberedelser og uforutsette opplevelser.

Webinar number: 2741 457 6706

Tirsdag 23. januar

Slush avalanche in Todalen

kl. 19:00 Skredredning på Svalbard – et historisk tilbakeblikk. 

Tore Hoem og Elke Morgner

Om foredraget

I år fyller skredgruppa i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 20 år og i anledning jubileet vil vi se tilbake på hva som ledet til skredgruppas etablering og hvordan skredredningen og trygg ferdsel i skredterreng har utviklet seg de siste 20 årene.

kl. 20:00 Sikkerhet på tur – faremomenter, planlegging og utstyr

Fred Scancke Hansen - UNIS

Om foredraget

Svalbardnaturen byr på spektakulære opplevelser og spesielle sikkerhetsutfordringer. Vi må i tillegg forholde oss til raske endinger i naturmiljøet som følge av endrede klimatiske forhold. Gode kunnskaper og holdninger, samt riktig utstyr er derfor avgjørende for at turen skal kunne gjennomføres på en trygg og god måte. Seminaret vil forsøke å gi en oversikt og introduksjon til hvordan vi kan forholde oss til de viktigste faremomentene knyttet til turer i Svalbardnaturen, samt presentere utstyr som anses som nødvendig for å ta vare på seg selv og andre

Torsdag 25. januar

Miljøprosjektet Svea

kl. 19:00 Miljøprosjektet i Svea – Norges største restaureringsprosjekt

Morten Hagen Johansen, prosjektleder i Store Norske, og Martine Løvold, spesialrådgiver hos Sysselmesteren

Om foredraget

Det er absurd å rydde ned en hel gruveby. Men det går an. Stikkordet er tett samarbeid fra dag én.

Her får du hele historien om Sveaprosjektet, og litt til om Norges største restaureringsprosjekt. Som er ferdigstilt 2 år før tiden og til en prislapp 900 millioner under opprinnelig budsjett.

Amundsenvillaen

kl. 20:00 Fire hus i Ny-Ålesund forteller historie

Per Kyrre Reymert

Om foredraget

Ny-Ålesund har 29 fredete bygninger. Ingen andre steder Svalbard har så mange. Per Kyrre Reymert arkeolog og svalbard-historiker forteller om gamle Ny-Ålesund gjennom bruken og menneskene i fire av de eldste husene: Mellomdekket, Funksjonærboligen, Amundsen-villaen og Nordpolhotellet

Tirsdag 30. januar

kl. 19:00 Miljøvernfondet – hva ser man etter i søknadene 

Pål Prestrud 

Om foredraget

Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007 og fondet har siden delt ut over 185 millioner kroner til miljøvernprosjekter på Svalbard. I dette foredraget vil du bli bedre kjent med fondet, oppnådde resultater gjennom enkelte prosjekter, framtid og utfordringer. Det vil også komme tips om hvordan skrive en søknad som går gjennom nåløyet. 

kl. 20:00 Zoonoser på Svalbard

Veterinærinstituttet

Om foredraget

Vilthelse og smittsomme sykdommer til mennesker på Svalbard, sett i sammenheng med «én helse». Har vi grunn til å føle oss trygge mot den neste pandemien?

Partners

Outreach Press releases Research