Svalbardseminaret 2023

The annual seminar series Svalbardseminaret starts on Tuesday 17 January and runs twice a week until 31 January. Note that all lectures are only given in Norwegian.

Camp Mansfield in Ny-London. Photo: Maria Philippa Rossi

The annual seminar series Svalbardseminaret starts on Tuesday 17 January and runs twice a week until 31 January. Note that all lectures are only given in Norwegian.

Svalbardseminaret 2023 vil foregå i Møysalen på UNIS i perioden 17. – 31. januar. Seminarkvelder er tirsdager og torsdager.

Det årlige Svalbardseminaret arrangeres av UNIS i samarbeid med Norsk Polarinstitutt og Sysselmesteren på Svalbard, og tilbyr foredrag innen Svalbard-relevante tema. Seminaret har vært arrangert årlig siden 1996.

Alle foredrag foregår på norsk. Foredragsstart er kl. 19:00 og kl. 20:00, unntatt åpningskvelden hvor det kun er ett foredrag. Det er satt av 45 minutter til hvert foredrag. Kaffe, te og kake serveres i pausen. Arrangementet er gratis.

Det er plass til max. 140 personer i Møysalen. Ved flere besøkende vil vi sette opp streaming i kantina.

17. januar 2023

Pelslus i fjellrev
v/ Eva Fuglei, seniorforsker, Norsk Polarinstitutt

Pelslus ble for første gang oppdaget i fjellrev fangstet på Svalbard i november 2019. Forekomsten var lav de første fangstsesongene (10-12%), for så å eksplodere i 2021-2022 (mer enn 70 %). Ikke nok med det, en helt identisk pelslus ble samtidig oppdaget i Nunavut i Canada i mai 2019. Hvor kommer lusa fra og hvordan har de smittet mellom revebestandene? Hvordan vil det gå med fjellreven fremover dersom lusa tynner ut vinterpelsen? Vil lusa også tynne ut fjellrevbestanden på Svalbard?

Ønsker du å delta digitalt?

Date and time:

Tuesday, 17 Jan, 2023 19:00 | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Join link:

https://unis.webex.com/unis/j.php?MTID=mf7240c05499e952a2166628ebbcfac27

Webinar number:

2744 163 8681

Webinar password:

PmugRaZe333

19. januar 2023

Isbjørnen på Svalbard: før og etter fredningen i 1973
v/ Jon Aars, isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt siden 2003

I dette foredraget fortelles det om hva vi vet om isbjørnen på Svalbard i perioden fra folk kom til øygruppa, om bakgrunnen for fredningen i 1973, og hvordan vi tror bestanden har utviklet seg fram til i dag. Jakt ble sett på som den store trusselen før fredningen, men de siste tiårene har sjøisen forsvunnet raskt, og et varmere klima blir sett på som hovedtrusselen. Foredraget vil ta for seg hvordan det var å være isbjørn på Svalbard før og nå.

Hva er det med Arktis?
v/ Arne O. Holm, redaktør i High North News

Det bor bare fire millioner mennesker i Arktis. Likevel ser hele verden mot nord, og oppmerksomheten øker år for år. Allerede på 1600-tallet sto Svalbard i sentrum av den første geopolitiske krig i Arktis. Nettavisen High North News følger utviklingen tett og rapporterer bredt og dypt om det store Nord, enten det er fra en konferanse i Roma, i møte med fiskere i Berlevåg eller om en kinesisk isbryter langs den nordlige sjørute. Hva er det med Arktis? Ansvarlig redaktør Arne O. Holm i High North News svarer.

Ønsker du å delta digitalt?

Webinar topic: 

Svalbardseminaret 2023 – Isbjørnen på Svalbard: før og etter fredningen i 1973

Date and time:

Thursday, Jan 19, 2023 7:00 pm | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Join link:

https://unis.webex.com/unis/j.php?MTID=m0e82775fb6477b5b8894344c6c8fd050

Webinar number:

2744 624 1643

Webinar password: 

gkYfUdMB498

24. januar 2023

Sikkerhet på tur
v/ Martin Indreiten, daglig leder, Siiri Wickström, Postdoc, og Holt Hancock, forsker, alle fra Arctic Safety Centre og Fred S. Hansen, Director of HSE and Infrastructure, UNIS

Vi er omgitt av natur farer (som snøskred, isbreer, sjø is, isbjørn, vær og vind) som vi alltid må forholde oss til når vi skal på tur. Farene er uforutsigbare og har blitt enda mer uforutsigbare på grunn av klimaendringene. Breer smelter, temperaturen øker, fjordisen uteblir og vi har episoder med mildvær og regn i vintermånedene. Hva gjør dette med ferdselsmønsteret vårt når vi er på tur og hva med sikkerheten? Foredraget ser på endringene i naturmiljøet og går igjennom trygg ferdsel med utgangspunkt i beste praksiser.

Ønsker du å delta digitalt?

Webinar topic: 

Svalbardseminaret 2023 – Sikkerhet på tur

Date and time:

Tuesday, 24 Jan, 2023 19:00 | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Join link:

https://unis.webex.com/unis/j.php?MTID=ma4b3585a1c86300f72a7062ae30e16d5

Webinar number:

2740 382 4524

Webinar password: 

vNJjrrCF674

26. januar 2023

Ernest Mansfield og Northern Exploration Co. Ltd 1904 – 1934. Gruver eller svindel?
v/Per Kyrre Reymert

Ernest Mansfield var på Svalbard hvert år fra 1905 til han ble sparket i 1913. Han ledet Northern Exploration Co. Ltd i jakten på verdifulle mineraler. NEC er det gruveselskapet som hadde flest bygninger på Svalbard, 61 og det 10-12 gruveleirer. Men ble det lønnsom drift? Var Ernest Mansfield en svindler?

Hanna Resvoll-Holmsen – polarplantenes stemme
v/Anka Ryall, professor emerita, UiT Norges arktiske universitet

Som botanikkstudent var Hanna Resvoll-Holmsen (1873–1943) den første kvinnelige forskeren som gjorde feltarbeid på Spitsbergen somrene 1907 og 1908. Selv om hun aldri dro tilbake, fortsatte hun å formidle arktisk planteliv. Hun ble en tidlig og tydelig aktør i den innledende fasen av kampen for naturmangfold på Svalbard. I skriftene hennes fikk polarplantene en stemme.  

Ønsker du å delta digitalt?

Svalbardseminaret 2023

Date and time:

Thursday, 26 Jan, 2023 19:00 | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Join link:

https://unis.webex.com/unis/j.php?MTID=m897e5febdb878008655d81cab8fbe044

Webinar number:

2741 428 2916

Webinar password: 

pMyrhSRe653

31. januar 2023

Kort prosess – en historie om UNIS
v/Thor Bjørn Arlov, førsteamanuensis II og hushistoriker ved UNIS

Universitetsstudiene på Svalbard startet opp høsten 1993, etter en prosess som savner sidestykke i norsk universitets- og høyskolehistorie. Det gikk under et år fra Utdannings- og forskningsdepartementet kunngjorde planen om et høyskoletilbud i Longyearbyen til de første studentene var på plass. I dette foredraget skal vi se både på historien omkring etableringen av UNIS og trekke noen linjer gjennom barndom, ungdom og voksenlivet til denne 30-åringen.

Resultater fra de siste års arkeologiske utgravninger av hvalfangergraver i Smeerenburgfjorden
v/Lise Loktu, seniorrådgiver for NIKU og tidligere arkeolog hos Sysselmesteren

Sysselmesteren har i samarbeid med Svalbard museum gjennomført flere arkeolgisk utgravninger av hvalfangergraver i Smeerenburgfjorden (2016, 2017 og 2019). I dette foredraget får for første gang presentert de endelige resultatene. Gravmaterialet fra hvalfangertiden på Svalbard er helt unikt. Ingen andre steder finnes det så mange bevarte graver som representerer den (mannlige delen av) europeiske befolkningen på denne tiden. Dette skyldes at gravene har hatt gode bevaringsforhold i permafrosten, men også at de er anlagt i villmarkspregede områder med lite utbygging. Resultatene fra de siste års utgravninger har imidlertid vist at tilstanden til gravene kan være under endring. Sammenlignet med funn som ble utgravd på 1980-tallet er det flere indikasjoner på at nedbrytningen eskalerer. Disse observasjonene sees i sammenheng med at klimaet på Svalbard har blitt varmere. Nye analysemetoder (blant annet aDNA- og isotopanalyser) av skjelettene har imidlertid vist seg å gi fruktbare resultater i de ellers funnfattige kontekstene. Analysene har vist seg å være gode metode for å få mer presis kunnskap om de enkelte individenes opphav, liv, helse og levevilkår, samt om gravtradisjoner og organisering av gravfeltene på denne tiden.

Ønsker du å delta digitalt?

Webinar topic: 

Svalbardseminaret 2023 – En historie om UNIS

Date and time:

Tuesday, Jan 31, 2023 7:00 pm | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Join link:

https://unis.webex.com/unis/j.php?MTID=m0df3718df00d0ba02651b4fb848acf2c

Webinar number:

2740 822 0906

Webinar password: 

5Wm5myEygg4

Velkommen til Svalbardseminaret!

Outreach