Svalbardseminaret 2021

Sveagruva. Foto: Roger Manndal.

Top image: The Svea mine is closing down. What future prospects has Store Norske? This is the opening lecture of this year’s Svalbardseminaret. Photo: Roger Manndal.

The annual seminar series Svalbardseminaret starts on Tuesday 19 January and runs twice a week until 4 February. Note that all lectures are only given digitally and almost all in Norwegian*.

14 January 2021

Svalbardseminaret 2021 vil foregå heldigitalt grunnet Covid-19 pandemien. Seminarkvelder er tirsdager og torsdager i perioden 19 januar til 4 februar og foredragene starter kl. 19:00. Det er ett foredrag per kveld.

Den årlige Svalbardseminaret arrangeres av UNIS i samarbeid med Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard, og tilbyr foredrag innen Svalbard-relevante tema. Seminaret har vært arrangert årlig siden 1996.

Alle foredrag foregår på norsk.

Program Svalbardseminaret 2021

Alle årets foredrag vil foregå digitalt. Alle foredrag starter kl. 19:00.

Tirsdag 19. januar:

Store Norske- hva nå?

v/ Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske
I dette foredraget forteller Jan Morten Ertsaas om selskapets planer og strategier fremover. Gruveselskapet vil videreutvikle seg innenfor bolig og næringseiendom, arktisk off-grid fornybar energi og logistikk. Store Norske vil også utnytte prosjektkompetansen og erfaringen fra oppryddingen i Svea, som er et av de største og mest krevende naturrestaureringsprosjektene som er gjennomført i Arktis, til å bygge ny aktivitet i Longyearbyen.

 

 

Torsdag 21. januar:

*Arktisk natur i endring? Kunsten å skille naturlige svingninger fra systematisk endringer i klima

v/ Mads Forchhammer og Pernille Bronken Eidesen, professorer i arktisk biologi, UNIS.

*Note: the first part of this lecture will be given in English
Det arktiske klimaet er i endring. Havisen reduseres årlig med et areal tilsvarende Svalbard. Disse endringene påvirker miljøet også på land. Hva skjer da med arktisk natur? De siste tiårene har vi sett markante endringer i arktisk flora og fauna, hvor noen arter klarer seg bedre enn andre. Svalbardreinen nyter for eksempel tilsynelatende godt av dette. Det er flere reinsdyr på Svalbard i dag enn noensinne. Dette er også en endring. Vegetasjonen opplever høyere beitetrykk. Hva skjer da? Er disse endringene forbigående, naturlige svingninger, eller er dette et resultat av større systematiske klimasvingninger? Vi forteller historien om hvordan et feltlaboratorium i Bjørndalen, hvor forskning og undervisning ved UNIS kobles sammen, kan bidra til 1) bedre undervisning, 2) bedre forskning, samt 3) forståelse av hvordan et økosystem henger sammen, og gi innsikt i hva som er naturlige variasjon og klimadrevne, irreversible endringer.

 

 

Tirsdag 26. januar:

Naturfarer og klimaendringer – hva betyr dette for egen sikkerhet på tur?

v/ Martin Indreiten, fungerende leder ved Arctic Safety Centre/UNIS
Vi er omgitt av natur farer (som snøskred, isbreer, sjø is, isbjørn, vær og vind) som vi alltid må forholde oss til når vi skal på tur. Farene er uforutsigbare og har blitt enda mer uforutsigbare på grunn av klimaendringene. Breer smelter, temperaturen øker, fjordisen uteblir og vi har episoder med mildvær og regn i vintermånedene. Hva gjør dette med ferdselsmønsteret vårt når vi er på tur og hva med sikkerheten? Foredraget tar for seg problematikken illustrert gjennom en bre- og en skredulykke vinteren 2020.

 

 

Torsdag 28. januar:

Longyearbyen Røde Kors – 70 år med frivillig arbeid

v/ Nina Elisabeth Storvik, korpsleder og Elke Morgener, koordinator, LRKH
Vi forteller om etableringen av foreningen, oppstarten av hjelpekorpset og utviklingen fra 50-tallet til dagens drift av organisasjonen. Vi tar et dypdykk i viktige milepæler gjennom årene og forteller om ulike hendelser der hjelpekorpset har vært involvert og bidratt redningsarbeidet.

 

 

Tirsdag 2. februar:  

Pionerer i Polhavet

v/ Thor Bjørn Arlov, seniorrådgiver NTNU og førsteamanuensis II i historie ved UNIS
Omkring år 1800 var månens «hav» bedre kjent enn Polhavet – ingen hadde ennå lyktes å trenge dypt inn i de sentrale delene av Arktis. Drøyt hundre år senere var Polhavet krysset og Nordpolen nådd. I dette foredraget skal vi trekke linjer gjennom tre hundre års utforskning av det nordlige havet, og fortelle om noen av de viktigste ekspedisjonene til Svalbard-området.

 

 

Torsdag 4. februar:  

Værkrigen på Svalbard 1941-1945

v/ Per Kyrre Reymert, pensjonert arkeolog og kulturminneorakel
Konvoiene med krigsmateriell fra England til Murmansk gikk sør for Svalbard og været der var viktig for både de allierte og tyskerne. Det ble etablert en norsk garnison på Svalbard for værobservasjon og tilsyn med gruvene og tyskerne opprettet flere bemannede og automatiske værstasjoner der. Det ble trefninger mellom soldatene og liv gikk tapt.

 

 

Velkommen til Svalbardseminaret!

 

Svalbardseminarets arrangør-logoer
Svalbardseminarets arrangører.

 

Outreach