Invitasjon til å delta på UNIS sitt feltsikkerhetskurs 23. – 27. januar 2023

UNIS inviterer med dette til å delta på feltsikkerhetskurs i regi av UNIS i perioden 23. – 27. januar 2023. Feltsikkerhetskurset har samme innhold som det obligatoriske kurset som studenter og ansatte ved UNIS må gjennomgå ved oppstart av studier i januar hvert år.

Kurset gir en grundig innføring i de mest relevante feltsikkerhetsdisipliner på Svalbard. Det bygger på UNIS sin snart 30 år lange felterfaring på Svalbard, samt oppdatert naturvitenskapelig kunnskap fra våre fagmiljøer og risiko og sikkerhetsteori fra Arctic Safety Centre. Kurset har hovedfokus på å gjøre deltagerne i stand til å gjøre gode vurderinger for å unngå potensielt farlige situasjoner i felt.

Kursdeltagere vil få kursbevis og kurset kvalifiserer til tilfredsstillende «dugleik» for søknad til Sysselmesteren om erverv eller leie av våpen.

Pris

Kurskostnaden er kr 10.000, – pr deltager. Hvis institusjoner ønsker å sende flere deltakere er det mulig å be om spesialtilbud. Prisen dekker alt kursmateriell, inklusive bruk av snøscooter og avsluttende sosial samling med servering av enkel mat og drikke. Lunsj må den enkelte dekke selv.

Påmelding

UNIS ber om påmelding snarest. Det vil være et begrenset antall plasser på kurset. Påmelding via nettskjema: https://nettskjema.no/a/298545

Mer informasjon

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med:

Fred S. Hansen, mob +47 91 70 76 40, fredh@unis.no

eller Arve Johnsen, mob + 47 91 77 33 44 arvej@unis.no